POLİS NASIL OLUNUR? KADIN POLİS NASIL OLUNUR?

Birincisi, PMYO' dur. Eğitim süresi 2 yıldır, mezun olunca düz polis memuru olursunuz. Sınavlarına girmeniz için en az lise mezunu olup YGS' ye girmelisiniz. Baraj puanı 250 260 270 diye değişiyor geçmiş senelerde. Barajın üstünde puan alıp girebilirsiniz mülakatlara..

İkincisi, PAEM' dir. Eğitim süresi 10 ay 11 ay diye değişir. Mezun olunca komiser yardımcısı olarak göreve başlarsınız. Sınavlarına girebilmek için en az üniversite mezunu olmalısınız ve Lisans KPSS' den 70 baraj puanının üstünde almalısınız.

Üçüncüsü, POMEM' dir. Eğitim süresi 6-8 ay arası değişir. Mezun olunca PMYO gibi düz polis memuru olarak göreve başlarsınız. Sınavlarına girebilmek için en az üniversite mezunu olmalısınız ve Lisans KPSS' den 60-65 baraj puanının üstünde almalısınız. Bazen 65 oluyor, 2 ay önceki son alımda 60'tı.

Dördüncüsü, PÖH' tür. Polis özel harekat diye geçer. Eğitim süresi yanılmıyorsam 6-8 ay arası değişir. Eskiden sınavlarına girmek için üniversite mezunu olmanız ve Lisans KPSS den 50 üzeri almalıydınız. Son alımda bunu kaldırdılar, lise mezunu ve üstü KPSS' siz alım yapıldı. Mezun olunca özel hareket branşın da çalışırsınız.

POLİS OLMANIN ŞARTLARI

Pek çok gencin hayallerini süsleyen meslek için aranan şartları şöyle sıralayabiliriz;

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Lise, lisans ve ön lisans mezunu olması
  • Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi
  • KPSS baraj puanını geçmek
  • Reşit olmak (18 yaş kanunu)
  • 30 yaşını geçmemek
  • Kişin silah taşımak için engel bir durumu olmaması
  • Ceza almamış olması
  • Polis olmak için fiziksel şartlar:
  • Polis olmak için fiziksel şartlar da söz konusudur.

Erkeklerin 1.67 cm ve kadınların 1.62 cm den uzun olması aranan en önemli fiziksel özellikler arasında.

POLİS OLMAK İÇİN SİCİL ŞARTLARI NELERDİR?

Polislik için sözlü ve yazılı sınavı başarı ile verdikten sonra, kişinin sicil bilgileri araştırılmaya başlanıyor. Bu incelenen sicil şartlarından;

uristik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,

Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,

Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak gibi şartlar söz konusudur.